23 Oktober, 2019

Välkomna till samrådsmöte

Stockholms stad bjuder in till gemensamma samrådsmöten för Telestaden och Karlsviks strand.
Vitsandskolan (Bild: White arkitekter)

Stockholms stad bjuder in till gemensamma samrådsmöten i form av öppet hus för Telestaden och Karlsviks strand, den 7 och den 12 november kl. 16.00-20.00 på Mårbackagatan 11, hus H i Telestaden. Alla är välkomna att ta del av förslaget och bidra med idéer och synpunkter. Samrådstiden pågår till om med 26 november 2019.

Med 2000 blivande bostäder är Telestaden ett av södra Stockholms största bostadsprojekt, under utveckling av Ikano Bostad och Rikshem. Telestaden ingår i ett större stadsutvecklingsområde med cirka 4500 nya bostäder runt Nynäsvägen i Farsta. Projektet är en viktig del i att nå bostadsmålet om 140 000 bostäder till 2030. Läs mer här om Telestaden och andra projekt i området.

För mer information:

Per Högdin, projektchef, per.hogdin@telestaden.se, 070-208 90 11

Sergio Guimaraes, kommunikatör, sergio@speakingofpr.se, 076-1789 444

Senast uppdaterad 14 januari, 2020