25 Mars, 2022

Telestaden och konsten

I samband med att Televerkets huvudkontor och laboratorium flyttade till Farsta på slutet av 60-talet slog man i ett tidigt skede fast att det behövdes rikligt med konst till området. Byggnadsanknutna konstverk köptes in till både utomhusmiljöer och interiörer. Dessa verk finns kvar på området och adderar kulturhistoria till den nya stadsdelen Telestaden som nu växer fram.
Asmund Arle

I nya Telestaden kommer det bland annat att byggas cirka 2000 lägenheter. Här varvas attraktiva förutsättningar för närservice, kontor, förskolor och skolor med restauranger, trädgårdar, parker och torg. Precis som konst och arkitektur hade en central plats under Televerkets tid ­­– fortsätter kultur och konst att vara tongivande i Telestaden.

Konstnären Asmund Arle var en av de konstnärer som fick i uppdrag att skapa konst för Televerkets utomhusmiljö. 1975 restes den storstilade bronsskulpturen Tre hästar – tre människor som hittas i västra änden av Mårbackaallén. Utmärkande för såväl denna som Arles skulpturer generellt är de ojämna och råa ytorna som visar spår av händernas arbete.

Asmund Arle (1918-1990) växte upp på en bondgård i Skåne men bosatte sig så småningom i Huddinge. Djuren på gården under uppväxten gav starka intryck och kom att prägla en stor del av hans konstnärskap.

I detta konstverk ses tre hästar tillsammans med ryttare som om vartannat hoppar över hinder. Asmund Arle skildrade nästan alltid just djur och ofta i utsatta positioner – djur som försöker resa sig, nyfödda djur eller rädda djur. Människor och barn var också vanliga motiv och där fick hans familj ofta agera modeller för skulpterandet.

”Jag försöker ge uttryck för det utlämnade och oskyddade, för det skrämda som söker skydd och kärlek”. – Asmund Arle

Arles meritlista är gedigen. Han var under sin livstid ledamot i Statens Konstråd och Moderna Museets utställningsnämnd, Professor vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, pristagare av Prins Eugenmedaljen för framstående konstnärlig gärning, samt Sergelpriset för skulptörer som tecknar svensk konsthistoria. Nu fortsätter ny konst och kultur att växa fram i Telestaden, vilandes på den konsthistoria som bland annat Arle en gång skrev.

Senast uppdaterad 25 mars, 2022