27 Augusti, 2018

Unik produktionsplats för konst invigs i Telestaden i Farsta

Produktionsplatsen Konstverket, på hela 3700 kvadratmeter, är en ny arena församtida konstproduktion och tvärkonstnärliga samarbeten inom bildkonst, scenkonst och formgivning.
Konstverket invigs den 31 augusti (Bild: Henrik Lindell)
Eva Broberg, Konstverkets verksamhetsutvecklare
Bo Andér, Konstverkets ordförande
Emilia Bjuggren, kulturborgarråd/ordförande kulturnämnden Stockholms stad

Konstnärernas kollektivverkstad i Stockholm och SITE,en konstnärlig plattform för den professionella samtida scenkonsten, med ett specifikt fokus på dans, flyttar in i lokalen och etablerar Konstverket. Konstverket blir ett nav för konstnärernas och konstarternas utveckling på lokal, regional, nationell och internationell nivå genom produktion, nätverk och samarbeten.

– Konstverkets etablering är spännande och viktig för såväl Telestaden som Farsta och Stockholm. Området kommer att få ännu mer liv tack vare de konstnärliga verksamheterna, säger Per Högdin, Telestadens projektchef.

– Stockholms stad ska ha en ambitiös konstpolitik och då är produktionslokaler centralt. Den fantastiska satsningen på Konstverket som staden nu gör i samarbete med såväl stat som landsting är ett viktigt steg i att skapa dessa viktiga förutsättningar, säger Emilia Bjuggren, kulturborgarråd i Stockholm stad.

– Konstverket finns! Det gör mig stolt och väldigt glad. Jag har mycket stora förhoppningar om att detta produktionshus ska bli en dynamisk arbets- och mötesplats för konstnärer av alla slag säger Bo Andér, Konstverkets ordförande.

– Nu kan vi sätta Konstverket på kartan som en banbrytande arbetsplats för professionella konstnärer inom bild-, form- och scenkonst. Här kommer vi kunna erbjuda en plattform där konstprojekt förverkligas, där kollegor från närliggande konstfält möter varandra, andra intressenter och i vissa sammanhang en publik, säger Eva Broberg verksamhetsutvecklare Konstverket.

Invigningen äger rum fredagen den 31 augusti.

Representanter från Konstverket samt Emilia Bjuggren, kulturborgarråd/ordförande kulturnämnden Stockholms stad, Gunnel Orselius Dahl, ordförande kulturnämnden Stockholm Läns Landsting, Patrik Liljegren, biträdande kulturdirektör Stockholms stad och Per Högdin, projektchef Telestaden, medverkar i invigningsceremonin. Därefter genomförs en rundvandring i lokalerna.

Om Konstverket

Konstverket etablerar sig under hösten i Telestaden i Farsta, där de disponerar 3700kvm. Lokalerna består av kontor, mötesrum, kök, två repetitionslokaler, en black box, projektateljéer, verkstäder för konstproduktion så som grafik, textil, betong, brons, foto, keramik, monumental mm.

Konstverket flätar samman två organisationer: KKV i Stockholm (ca 650 medlemmar idag, grundades 1969) och SITE (en plattform för scenkonst, grundades 2008). www.konst-verket.se

För mer information:

Sergio Guimaraes, sergio@speakingofpr.se, 076-1789 444

Eva Broberg, eva.broberg@konst-verket.se, 076-775 11 22

Per Högdin, per.hogdin@telestaden.se, 070-208 90 11

 

 

 

Senast uppdaterad 22 augusti, 2019