28 April, 2021

Telestaden växer med växter

Telestaden har inte bara lanserat en egen blomma, nu har också en popup-butik med stort utbud av växter och blommor kommit hit. Pandemi och hemarbete har gjort att många fokuserat mer på sina bostäder och fler har också passat på att odla mer hemma. Därför är det glädjande att Plantagen i april öppnade en ny popup-butik här i Telestaden, som kommer finnas på plats ända fram till hösten.
Butikschef Susanne Rikner
Plantagen pop-up butik
Allt är utomhus

”Det har varit enormt kul att öppna butiken och det är många som sagt att de saknat oss i området,” säger Susanne Rikner, butikschef på Plantagen i Telestaden. ”Vi märker också tydligt hur intresset ökat när allt fler jobbar hemifrån och kan besöka oss både mitt i veckan och på helgerna.”

Tydliga trender
Trots att butiken precis öppnat är det redan full fart. Våren är högsäsong för alla som vill odla och fixa inför sommaren. På Plantagen ser man vissa trender. Just nu frågar många efter buskar, häckar och fruktträd. Men det är inte bara uteväxter som säljer, många kunder frågar också efter exempelvis inneväxter.

”Vi har ju lång erfarenhet av att veta vad som är populärt olika tider på året, så därför har vi lyckats skapa ett sortiment som möter detta,” säger Susanne Rikner. ”Eftersom vi har ett tält i butiken kan vi också möta efterfrågan på inneväxter när kylan gett med sig.”

Råd till nybörjare
Odlingsvågen har också lett till att fler odlar för första gången. På Plantagen är man van att vägleda både de som är gamla i gemet och nybörjare. Vi tog tillfället i akt och frågade butikschefen om de vanligaste misstagen.

”Det vanligaste misstaget är nog att man är lite för snabb och inte riktigt tänker igenom exempelvis vilken jord som passar bäst, eller att man antingen övervattnar eller inte vattnar alls,” säger Susanne Rikner.  ”Men vi ser också en skillnad där människor förr kom in och bara ville köra igång, medan många som nu kommer har läst på mer innan.”

Utomhus och bra parkeringsmöjligheter
På Plantagen är man också mån om att följa de rådande restriktionerna och har vidtagit olika åtgärder för att säkra tryggheten. Allt sker utomhus och det finns gott om parkeringsmöjligheter i anslutning till popup-butiken.

”Det är många som uppskattar möjligheten att handla ute i dessa tider,” säger Susanne Rikner. ”Dessutom erbjuder vi också exempelvis möjligheten att beställa på nätet och hämta i butik eller få det hemkört.”

Senast uppdaterad 28 april, 2021