5 Februari, 2021

Telestaden inspirerar möbeldesignskurs på Konstfack

Under höstterminen har studenter i Inredningsarkitektur och möbeldesign på Konstfack inspirerats av Telestadens historiska, rumsliga, materiella och ekologiska aspekter. Studenterna har skapat möbler som nu kommer att visas under Stockholm Design Week 9-13 feb, på Superellipsen, Sergels torg.
”Fireplace”, av Ingrid Segrig Björklund (Bild: Fredrik Sandin Carlsson)
”Displace”, av Stina Larsson (Bild: Fredrik Sandin Carlsson)
”Birthe”, av Julia Rydbo (Bild: Fredrik Sandin Carlsson)

Under ledning av kursansvariga Lars Pettersson och Einar Rodhe, började arbetet med att ett fältkontor upprättades i Telestaden i Farsta, där studenterna, på plats, kunde undersöka olika aspekter av stadsdelen. Under resans gång, har eleverna haft seminarier, workshops och presentationer. Dessa har till stor del hållits digitalt med hänsyn till rådande Coronarestriktioner.

”Våra studenter har skapat förslag på nya verksamheter och mötesplatser, interiört såväl som i gaturummet. Jag är stolt över vad de har åstadkommit”, säger Konstfacks kursansvarige lärare Lars Pettersson.

Området, där en gång Televerkets huvudkontor låg, ritades i strukturalistisk anda vid slutet av 1960-talet. Trevåningshusen på Mårbackavägen, numera Mårbackagatan, ritades av Bengt Hidemark och Gösta Danielson och belönades 1969 med Kasper Salin-priset.

”Telestaden står inför en spännande förändring. Vi bygger en bro mellan områdets historiska arkitekturvärden och Stockholms nuvarande och framtida behov i form av bostäder, skolor, förskola och service. Det ska bli spännande att se hur Konstfacks talanger gestaltar sina verk med avstamp i vår stadsdel”, säger Per Högdin, projektchef på Telestaden.

Utställningen äger rum mellan 9 och 13 februari på Superellipsen på Sergels torg.

För mer information:
Per Högdin, per.hogdin@telestaden.se, 070-2089011
Lars Pettersson, lars.pettersson@konstfack.se, 070-7492181

Senast uppdaterad 5 februari, 2021