8 Oktober, 2019

Så kommer Telestaden att se ut

Tisdagen den 8 oktober blir planförslaget för Farstas nya stadsdel Telestaden tillgängligt för allmänheten. I samband med det bjuder Stockholm stad in till samråd som kommer att pågå fram till den 26 november.
Mårbackaparken (Bild: White arkitekter)
Teletorget (Bild: White arkitekter)
Mårbackastråket (Bild: White arkitekter)
Flygvy Telestaden (Bild: White arkitekter)

Den nya stadsdelen Telestaden byggs på Televerkets och Telias tidigare kontorsområde i Farsta. Gestaltningsprogrammet som tagits fram ska komplettera och berika de prisvinnande kulturhistoriska miljöer som finns på området. De nya byggnaderna kommer att ha mellan två och 12 våningar och fasadernas färgskala kommer gå i trä, röd keramik, rödbrun tegel, betong med grön eller rödbrun klinkers, bland annat. Telestaden kommer att erbjuda cirka 2000 bostäder och även kontor, skolor och förskolor, idrottshall, äldreboende samt kulturverksamheter. Sedan tidigare är det klart att Polismyndigheten kommer att vara en av hyresgästerna i Telestaden.

Mårbackastråket blir en gågata som kommer utvecklas med bland annat närservice och i området byggs också Mårbackaparken. Teletorget i östra delen av Vitsand kantas av publika verksamheter som livsmedelsbutik, handel och en förskola, såväl som bostadsentréer. Längs Vitsandsstråket ligger de bevarade skivhusen – ombyggda till bostäder. Vitsandsparken blir det största offentliga rummet i området. Ett samlande grönt rum som kontrasterar mot det intilliggande stråkets fart och fläkt.

Genom Telestadens planering kommer Farstaborna bland annat att få enklare tillgång till Drevviken.

I och med samrådet får medborgarna möjligheten att säga sitt om den planerade stadsdelen Telestaden. Samrådet pågår mellan den 8 oktober och den 26 november. Stadsbyggnadskontoret i Stockholm stad bjuder in allmänheten till två samrådsträffar, kl. 16.00-20.00 den 7 och den 12 november på Mårbackagatan 11, hus H i Telestaden. Här är allmänheten välkomna att ta del av förslaget och bidra med idéer och synpunkter som kan vidareutveckla förslaget.

– Samrådet är en viktig del av processen för Telestaden, Farsta och Stockholm. Vi gläds åt att vi har ett så fint planförslag där vi bland annat lyckats skapa ett område med såväl bostäder som kontor och samhällsservice och nu är vi nyfikna på allmänhetens tankar och idéer. Det ska bli spännande att gå in nästa fas i Telestadens utveckling, säger Per Högdin, projektchef för Telestaden.

Under november månad kommer det öppnas ett showroom på Mårbackagatan 11, hus H i Telestaden. Här kan besökare se detaljplanen, en modell och visualiseringar över hur området kommer att se ut, samt få tillgång till mer information. Showroomet ligger på entréplan och är öppet för allmänheten mellan den 7 november och den 19 november. Större delen av materialet kommer att även finnas tillgängligt på telestaden.se och på Telestadens sociala medier-kanaler.

Telia lämnade området 2016, året efter att Rikshem och Ikano Bostad förvärvat fastigheten. Sedan dess har ett antal hyresgäster flyttat in eller undertecknat avtal om kommande inflytt; Familjebostäder, konstnärskollektivet Konstverket, modern dansstudion ccap, Attendos äldreboende och Polismyndigheten. Byggstart av bostäderna förväntas ske under andra halvan av år 2021.

Telestaden ingår i ett större stadsutvecklingsområde med cirka 4500 nya bostäder runt Nynäsvägen i Farsta. Projektet är en viktig del i att nå bostadsmålet om 140 000 bostäder till 2030. Läs mer här om Telestaden och andra projekt i området.

Klicka här (120 mb) för att ladda ner Gestaltningsprogrammet.

För mer information:

Per Högdin, projektchef, per.hogdin@telestaden.se, 070-208 90 11

Sergio Guimaraes, kommunikatör, sergio@speakingofpr.se, 076-1789 444

 

Senast uppdaterad 15 november, 2019