31 Augusti, 2018

Så invigdes produktionsplatsen Konstverket i Farsta

Produktionsplatsen Konstverket, på hela 3700 kvadratmeter, invigdes den 31 augusti. Under ceremonin, Emelie Johansson (SITE) och Emilia Florin (Konstnärernas kollektivverkstad) knöt ihop ett band som symboliserar samarbetet i Konstverket.

Även Bo Andér, ordförande Konstverket, Emilia Bjuggren, kulturborgarråd/ordförande kulturnämnden Stockholms stad, Gunnel Orselius Dahl, ordförande kulturnämnden Stockholm Läns Landsting, och Per Högdin, projektchef Telestaden, medverkade i invigningsceremonin. Därefter genomfördes en rundvandring i lokalerna.

Konstverket är en ny arena församtida konstproduktion och tvärkonstnärliga samarbeten inom bildkonst, scenkonst och formgivning.

– Här hittar ni inte bara flexibla lokaler med hög kvalitet utan även ett kulturhistoriskt minnesmärke som vi är väldigt stolta över. Vi har Kasper Salin-prisad arkitektur och flera olika konstverk som vi självklart kommer att bevara. Men nu är det era medlemmars tur att skapa den samtida konsten som kommer att förknippas med Telestaden framöver, sa Per Högdin, Telestadens projektchef.

– Som konstnär och som Stockholmare känner jag mig väldigt stolt. Det är så härligt att fantisera om vilken konst som kan uppstå här, sa Emelie Johansson, styrelseledamot i både KKV och Konstverket.

– Att få Konstverket i Telestaden kommer att få konsekvenserna bortom om det vi kan överblicka idag”, sa Emilia Bjuggren, kulturborgarråd i Stockholm stad.

Konstnärernas kollektivverkstad i Stockholm och SITE,en konstnärlig plattform för den professionella samtida scenkonsten, med ett specifikt fokus på dans, flyttar in i lokalen och etablerar Konstverket. Konstverket blir ett nav för konstnärernas och konstarternas utveckling på lokal, regional, nationell och internationell nivå genom produktion, nätverk och samarbeten.

Om Konstverket

Konstverket etablerar sig under hösten i Telestaden i Farsta, där de disponerar 3700kvm. Lokalerna består av kontor, mötesrum, kök, två repetitionslokaler, en black box, projektateljéer, verkstäder för konstproduktion så som grafik, textil, betong, brons, foto, keramik, monumental mm.

Konstverket flätar samman två organisationer: KKV i Stockholm (ca 650 medlemmar idag, grundades 1969) och SITE (en plattform för scenkonst, grundades 2008). www.konst-verket.se

Senast uppdaterad 22 augusti, 2019