23 April, 2017

Konstnärer flyttar in i Telestaden

Konstnärernas kollektivverkstad (KKV) och SITE kommer att etablera sig i det blivande Konstverket i Telestaden, en ny stadsdel under utveckling av Rikshem och Ikano Bostad. Inflyttning sker sommaren 2018.

Med stöd från Stockholms stad och Stockholms läns Landsting kommer de två organisationerna att flytta till två av husen i förra detta Telias kontor, med ytor som möjliggör deras konstnärliga arbete, såsom en monumentalateljé, verkstäder för arbete med exempelvis trä, brons, textil, keramik, en black box med ljus- och ljudteknik samt två dansstudios. KKV och SITE kommer att dela på gemensamma ytor i form av kök och förråd. Sammanlagt kommer Konsthuset att ha en yta av cirka 3 600 kvm.

En del av det unika i visionen med Konstverket är att inte bara skapa produktionslokaler utan också generera tvärkonstnärliga samarbeten mellan konstformerna och gränsöverskridande arbete mellan de konstnärliga disciplinerna, nationellt och internationellt.

– Konstverkets etablering är spännande och viktig för Telestaden, Farsta och Stockholm. Våra flexibla och funktionella lokaler kommer att få ett eget liv med de konstnärliga verksamheterna, säger Per Högdin, Telestadens projektchef.

Med KKV och SITE som hyresgäster blir Telestaden ett nav för yrkesmässig produktion av bildkonst, scenkonst, formgivning, film och musik. Konstverket avser att i sitt arbete för och med de professionella konstnärerna också inkludera skolor, föreningar och andra organisationer i Farsta.

– Våra ca. 650 medlemmar kommer att få fina förutsättningar att samarbeta med varandra och med scenkonstnärerna på SITE, säger Gunilla Bandolin, KKV Stockholms styrelseordförande.

– Förutom produktionsmöjligheter för professionella scenkonstnärer genererar SITE dessutom varje år i snitt en publik om ca. 3 000 personer på visningar, samtal, debatter, seminarier och vår årliga festival. Vi ser fram emot ett kreativt och professionellt sammanhang för vårt arbete, säger Anne-Sofie Ericsson, verksamhetsledare på SITE.

Telestaden är en ny och levande stadsdel – under utveckling av Rikshem och Ikano Bostad – som bidrar till Farstas utveckling i Telias tidigare kontorsområde. Området kommer att erbjuda 3 000 nya bostäder och har idag även attraktiva förutsättningar för bl.a. närservice, arbetsplatser, förskolor och skola.

Om Konstverket

KKV Stockholm (Konstnärernas kollektivverkstad):
10 verkstäder som hyrs ut för kortare tid. Verkstäderna består av: monumentalateljé, träverkstad, lackverkstad, bronsverkstad, metallverkstad, betongverkstad, screen, textil, emalj och keramik, grafik/litografi samt två projektateljéer.

SITE (Stockholm International Theatre on Export):
Black Box – 270 kvm med sviktande dansgolv. 2 dansstudios med dagsljus och sviktande dansgolv. Duschar och omklädningsrum, teknikförråd samt miniverkstad för scenteknik. Projektytor för möten, seminarier mm samt 13 kontorsplatser för internt bruk och för uthyrning.

KKV Stockholm: 2 065 kvm
SITE: 1 015kvm
Gemensamma ytor: 615 kvm
Total yta i Konsthuset: 3 695 kvm

Om KKV

KKV tillhandahåller verkstäder för föreningens medlemmar (ca 650 idag) som består av professionellt yrkesverksamma konstnärer. KKV är ett konstnärsdrivet initiativ och KKV Stockholm bildades 1969.

http://kkv.nu

Om SITE

SITE är ett kunskaps- och produktionshus och en konstnärlig plattform för den professionella samtida scenkonsten, med fokus på samtida dans.

http://sitesweden.se

För mer information:

Per Högdin, per.hogdin@telestaden.se, 070-208 90 11
Sergio Guimaraes, sergio@speakingofpr.se, 076-1789 444
Gunilla Bandolin, styrelseordförande KKV, gunilla.bandolin@gmail.com, 070-8187877
Anne-Sofie Ericsson, verksamhetsledare SITE, anne-sofie@sitesweden.se, 070-9181300

Senast uppdaterad 7 oktober, 2019