23 Juni, 2022

Grönt ljus för nästa steg i Telestadens utveckling

Detaljplanen för den första bostadsetappen i Telestaden, Farstas nya stadsdel som utvecklas av Rikshem och Ikano Bostad, har vunnit laga kraft. Planen omfattar 460 bostäder i de välkända skivhusen längs Nynäsvägen, som tidigare varit Televerkets och Telias kontor. I den före detta matsalen skapas en förskola och skola.
Foto: Binge Eliasson

– Vi är väldigt glada över att Telestaden kan fortsätta utvecklas. Det känns bra att de klassiska kontorshusen får nytt liv som attraktiva bostäder. I slutet av 2022 planerar vi att starta arbeten med områdets infrastruktur, för att därefter påbörja byggnation av bostäder, skola och förskola, berättar Telestadens projektchef Per Högdin.

Totalt 2 000 bostäder och en mix av verksamheter
Rikshem och Ikano Bostad förvärvade området 2015 och den detaljplan som nu vunnit laga kraft är den mindre av områdets två detaljplaner. Arbetet med den andra detaljplanen fortgår och totalt ska Telestaden omfatta cirka 2 000 nya bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter. Dessutom kommer den nya stadsdelen att erbjuda kontor, skolor, förskolor, idrottshall, äldreboende och kultur.

Under de senaste åren har en rad olika verksamheter flyttat in i områdets lokaler, bland annat Familjebostäder, Flex Fitness, konstnärskollektivet Konstverket, dansstudion Ccap, äldreboendet Attendo Mårbackagatan samt Polismyndigheten.

Modern stadsdel med bevarade kulturvärden
Telestaden har en unik karaktär som präglas av att området under lång tid tillhörde Televerket och senare Telia, som haft sina huvudkontor här.

– Telestaden är en plats med spännande historia och arkitektur. Vi har haft ett nära samarbete med stadsmuseet för att säkerställa att så mycket som möjligt av de kulturhistoriska värdena bevaras, samtidigt som vi utvecklar en modern och varierad stadsdel, säger Per Högdin.

För mer information kontakta:
Per Högdin, projektchef Telestaden, 070-208 90 11, per.hogdin@telestaden.se

Om Telestaden
Med 2 000 blivande hem är Telestaden i Farsta ett av södra Stockholms största bostadsprojekt, under utveckling av Rikshem och Ikano Bostad. Här skapas en levande stadsdel med bostäder, arbetsplatser, närservice, förskolor och skola.

Senast uppdaterad 23 juni, 2022