GDPR

Inom Farsta Stadsutveckling AB arbetar vi systematiskt med informationssäkerhet och dataskydd för att säkerställa en säker hantering av information och personuppgifter.

Farsta Stadsutveckling AB, med organisationsnummer 559039-2303, är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i bolaget.

Farsta Stadsutveckling AB behandlar personuppgifter bland annat i samband med uthyrning, myndighetskontakter, för samarbetspartners och leverantörer. Personuppgifter behandlas med respekt för individens integritet och i enlighet med rådande lagstiftning kring personuppgiftsbehandling. Information om personuppgiftsbehandling uppdateras och publiceras löpande.

Senast uppdaterad 30 april, 2018