En levande och kreativ mötesplats

Telestaden blir en levande plats där människor kan mötas. Bebyggelse med bostäder, arbetsplatser och service blandas med restauranger, parker och torg. Närvaron av Konsthuset och ccap ger också området en kulturell prägel.
Vitsandskolan (Bild: White arkitekter)
Bild: Staffan Eliasson
Mårbackaparken (Bild: White arkitekter)
Bild: Staffan Eliasson

En hållbar stadsdel ger hög livskvalitet för alla

Vi är många som bor och arbetar i Stockholm vilket ställer krav på planering och byggande. Telestaden är ett av södra Stockholms största bostadsprojekt med 2 000 nya bostäder.

Vi på Ikano Bostad och Rikshem omvandlar ett redan existerande område på ett resurseffektivt och hållbart sätt. Telestaden blir en ny stadsdel med bostäder, arbetsplatser, service, kommunikationer och rekreation. Det gör vi utan att tumma på områdets kulturhistoriska värden.

Social hållbarhet är en central del av vårt arbete. Det handlar bland annat om att skapa en hög livskvalitet som alla har tillgång till. Därför hittar du såväl bostadsrätter som hyresrätter i Telestaden. Allt för att bidra till ditt och andras välbefinnande och skapa en dynamisk blandning av invånare i området. Tillgänglighet i form av väl utbyggd kollektivtrafik och närhet till affärer, skolor och annan service bidrar ytterligare till att göra Telestaden till en attraktiv stadsdel oavsett hur ditt liv ser ut.

 

 

 

Konsthuset och andra kreativa näringar i området

Förutom bostäder så hittar du även arbetsplatser och kontor för företag och organisationer i Telestaden. Det höjer den generella servicenivån och främjar en mångfald av verksamheter i området.

Ett exempel på det är de kulturella näringar som etablerats i Telestaden. Konsthuset öppnade sina dörrar i mitten av 2018. I husets 3 700 kvadratmeter finns ateljéer, verkstäder och dansstudios för en mängd olika konstnärliga uttryck. Tanken är att även du som bor i området ska kunna ta del av Konsthusets utbud av kurser, öppna workshops i ateljéerna och kunna se förhandsvisningar av publika scenkonstverk. 

Organisationen ccap flyttade in i Telestaden under våren 2019 i den nu 650 kvadratmeter stora idrottshallen i Hus O. Här produceras koreografi i form av föreställningar, installationer, filmer, publikationer, utställningar och andra aktiviteter. 

Senast uppdaterad 18 oktober, 2019