12 September, 2022

Anna Grip är en del av kulturen i ett växande Telestaden

En stadsdel växer fram och vi vill bekanta oss med människorna i och omkring den. För det är människorna som lever och verkar på platsen som skapar och knyter samman den - och därmed färgar och bidrar till utvecklingen
Anna Grip
Anna Grip

Tillsammans med dans och koreografiorganisation CCAP driver Anna Grip Hallen i Telestaden, en plats för publika evenemang med dans, koreografi, musik och annan konst. Hon menar att kulturaktörer och andra hyresgäster kan fortsätta attrahera och bidra positivt till utvecklingen av Telestaden.

Vad är din relation till Farsta och Telestaden?
Tillsammans med dans och koreografiorganisationen CCAP driver jag Hallen i Telestaden. Hallen, som var Telias sporthall en gång i tiden, är nu en plats för publika evenemang med dans, koreografi, musik och annan konst.

Vad visste du om Farsta innan du kom hit?
Jag visste att Telia fanns här och jag har haft flera vänner som har bott här.

Vad är det bästa med Farsta och Telestaden?
Farsta Centrum, grönområdena, mångfalden av invånare och intresset för kultur. Det bästa med just Telestaden är intresset för kultur och de många olika hyresgäster som på olika vis verkar och aktiverar platsen.

Hur ser du på framtiden i Farsta och utvecklingen av Telestaden?
Jag tror  Bland annat kan kulturaktörerna och andra nuvarande hyresgäster attrahera och bidra positivt till kommande invånare i området.

Hur trivs du i Farsta och Telestaden?
Alldeles utmärkt.

Senast uppdaterad 12 september, 2022